PIADINA “GREEN”

Mozzarella cheese, tomato, basil

6

Allergens