logo_agr

Mira Poke

Salads

Delicacies

Sandwiches

Panino Gian Giacomo with raw ham, mozzarella chees, tomato, lettuce

7

Allergeni